Walang tutulong sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino

Multimedia

Tulong Tulong Sama Sama Sulong Maynila